Energieffektivisering

Fem viktiga skäl för att energieffektivisera

De viktigaste skälen för energieffektivisering inom företag anges nedan. Den inbördes rangordningen kan förstås variera från företag till företag.

Klimat och miljö

Fokuseringen på klimatfrågan är stark och kommer med all säkerhet att kraftigt öka i framtiden. Företagens utsläpp av växthusgaser kommer att granskas noga. De traditionella miljöfrågorna har företagen hanterat under många år.

Lönsamhet

Snabbt ökande energikostnader minskar vinsten. Enkla och lönsamma åtgärder bidrar till att höja vinsten.

Lagar, förordningar och myndigheternas krav

Kraven från myndigheterna på att företagen ska använda energin allt effektivare kommer att skärpas successivt. Miljöbalkens hänsynsregler kommer att tillämpas striktare.

Kundernas krav

Många företag säljer sina produkter med argument att de hjälper slutkunden att minska energianvändningen. Slutkunderna ställer i ökande omfattning krav på att du som leverantör också ska vara energieffektiv, annars får någon annan leverera.

Image och PR

Företagen är måna om att de uppfattas positivt hos kunder och allmänhet. En effektiv energianvändning kan förbättra företagets image och även ge positiv PR. Att företaget har ett gott rykte är också viktigt för den egna personalen och för möjligheterna att i framtiden värva personal.

Pumpsnabben

Hör av dig för mer info