Kvalitet och miljö

Kvalitet

Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder. Det når vi genom att leverera hög kvalitet i såväl kundkontakt, utförda arbeten, produkter som tjänster. För oss innebär det att alltid tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar.

Miljö

Pumpsnabbens har som målsättning att bedriva ett långsiktigt miljöarbete. Vi ska arbeta för ökad återvinning och renare kretslopp samt minimera de negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön. Vi ska också stötta våra kunder i sin strävan efter att uppfylla miljökrav och spara energi genom val av rätt pump och utförande.

Vi följer alltid arbetarskyddsstyrelsens regler vid arbeten i pumpgrop och tunga lyft. Det är en förutsättning för att kunna utföra arbeten på ett säkert sätt. Dokument att ladda ned nedan:

Pumpsnabben

Hör av dig för mer info