Uthyrning av pumpar

Pumpsnabben

Vi har flera typer av både läns- och slampumpar i varierande storlek för uthyrning. Kontakta oss för mer information.

Containerlösning

Vi har möjlighet att ge er en lösning där vi kostnadsfritt, lägger upp en depå med pumpar, slangar och alla tillbehör som ni har behov av gällande er pumpning. Vi ronderar våra Containrar en gång i veckan och räknar av vad ni har förbrukat och fakturerar er enligt faktureringsplanen. Detta minimerar kostsamma transporter.

Rådgivning

Tillsammans med  Pumpsnabbens duktiga medarbetare, kan vi tillsammans dimensionera och konstruera den bästa lösningen just för dig. Vi kan på konsultbasis ta fram ett koncept på en totallösning för dina behov i er tunnel. Vi kan ta fram sedimenteringstankar bassänger pumpstationer och ledningar i alla material. Vi har licensierade svetsare och goda konstruktörer som tillsammans med er tar fram en kostnadseffektiv lösning på era problem och behov.

Service

Vårt serviceteam har lång erfarenhet av service och underhåll på Grindexpumpar. Samtliga tekniker är utbildade och certifierade av Swepump. Vi följer noggrant ett system av förutsedda fakta där Grindex långa erfarenhet kommer väl till pass.

Löpande rapportering

För att ge er den mest kostnadseffektiva servicen, ger vi er en veckovis rapportering på status i våra system. Det ger er en god överblick på kommande kostnader. Vi ger er pumpsaldon, antal uthyrda pumpar och förslag på när pumparna skall in för underhållsservice.
Pumpsnabben

Hör av dig för mer info