Vattenrening och vattenanalys

Kemisk/fysikalisk analys

Fysikaliska/kemiska analyser: Konduktivitet, pH, alkalinitet, färg, lukt, bottensats, grumlighet, kolsyra aggressiv
Anjoner: Nitratkväve, Nitrat, Klorid
Närsalter: Nitratkväve, Nitrit
Metaller: Järn, Mangan, Hårdhet(total)

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

I priset ingår också en muntlig genomgång av analysrapporten!

Pumpsnabben

Hör av dig för mer info